20 May 2016

不能。依賴


「每次分別時,都要放下,
...要從內在不斷掏出能量,
才能保持從容。」 
                                                ~何式凝

如果掉了眼淚
就嘲笑自己愚蠢
如果期待太多
就試著不在乎
遇到不能梳理的事
就只能處理自己的情緒

如果不斷的練習
總有一天
我會學會的吧

學會
不。依。賴

(photo from http://41.media.tumblr.com/4dd2ffd5992d099a588c1ac249383e50/tumblr_ncmkpjScv61teh4zoo1_250.jpg)

No comments:

Post a Comment