2 Sept 2016

SM同好的腦內小劇場


上班中,SM同好傳來奇怪的圖片,點開來的時候剛好同事來到我的座位前跟我討論事情...,一時來不及遮不知道被看到多少奇怪的內容。跟SM同好轉述發生的事情後,他開始自導自演:

< 幻想情節>
---------------------------------------------------------
同事:「我剛看到囉」
莉:「...」
同事:「不希望我說出去吧」
莉:「嗯...」
同事:「那從現在開始我說什麼妳都要照做」
莉:「嗚...」
---------------------------------------------------------
SM同好:「會變成這樣吧,哈哈哈」

好有戲的腦內小劇場!

No comments:

Post a Comment