27 Sep 2014

嫉妒。不曾有的情緒


從以前
在感情中
就不曾有過嫉妒
大概
太卑微的覺得
自己不是個有魅力的女孩
就算被愛被擁有了
仍覺得自己沒有吃醋與嫉妒的資格
只覺得自己必須要更好
才值得一直被擁有
------------------------------------------------------------------------------------------------------

而現在
幾天前,在FB上討論「吃醋」
「不知道如何解釋,我不會吃醋這件事。」我說。

「一般人會吃醋是感到危機感覺得即將失去什麼;
不吃醋因為有安全感並保持一個看戲的態度吧」
寵物豬幫我分析。

好像真的是這樣
在愛裡感覺安定與滿足
於是便沒有吃醋與嫉妒的必要了

No comments:

Post a Comment